ἐμβριθεστέρας

ἐμβριθεστέρας
ἐμβρῑθεστέρᾱς , ἐμβριθής
weighty
fem acc comp pl
ἐμβρῑθεστέρᾱς , ἐμβριθής
weighty
fem gen comp sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”